Melike Aktaş Yamanoğlu

Melike Aktaş Yamanoğlu

Melike Aktaş Yamanoğlu

Melike Aktaş Yamanoğlu;G. Senem Gençtürk Hızal;B. Pınar Özdemir

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1979

Öğrenim Durumu

Doktora : 2003-2008 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı. Tez Başlığı: “Kent Yoksulu Gençlerin Tüketim Toplumunda Yaşama Deneyimleri: Ankara Örneği”.

Yüksek  Lisans: 2001-2002 University of Nottingham, Business School, MA in Marketing, Nottingham, İngiltere. Tez Başlığı: “Relationship Marketing in Professional Services: A Study of Advertising Agency-Client Relationships in Turkey”.

Lisans: 1996-2000 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü.

Lise: 1996 TED Ankara Koleji.

ESERLER

Kitaplar:

Melike Aktaş Yamanoğlu, G. Senem Gençtürk Hızal ve B. Pınar Özdemir (2013). Türkiye’de Halkla İlişkiler Tarihi: Kurumsallaşma Yılları 1960-1980. Ankara: De Ki.

Melike Aktaş Yamanoğlu ve B. Pınar Özdemir (2013) (Ed.). Halkla İlişkilerin Kazancı: Geçmiş Eğilimler, Yeni Yönelimler. Ankara: De Ki.

Uluslararası Yayınlar:

Melike Aktaş Yamanoğlu (2015). "Public Relations" J. Michael Ryan ve Daniel Cook (Ed), Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies. Wiley-Blackwell Publications.

Melike Aktaş Yamanoğlu, B. Pınar Özdemir, Senem G. Hızal (2014). “Turkey”. Tom Watson (Ed.), Middle Eastern and African Perspectives on the Development of Public Relations. London: Palgrave Pivot.

Senem G. Hızal, B. Pınar Özdemir, Melike Aktaş Yamanoğlu (2014). "Tracking Public Relations History in 1960s’ Turkey: The Prevalence and Reflections of Development Discourse". Public Relations Review, 40 (2014) ( s. 632-638).

Melike Aktaş Yamanoğlu (2014). “Consumer Culture and Turkish Poor Youth’s Identity: Issues of Vulnerability and Exclusion”. Nita Mathur (Ed.), Consumer Culture, Modernity and Identity. Sage.

B. Pınar Özdemir, Melike Aktaş Yamanoğlu, G. Senem Gençtürk Hızal (2013). “History of Public Relations in Turkey Narrated by the Founders: The Early Years”. Aydemir Okay, Valerie Carayol, Ralph Tench (Eds.), Researching the Changing Profession of Public Relations (s. 19-32)Bruxelles: Peter Lang

Melike Aktaş Yamanoğlu ve Pınar Özdemir (2012). “Relationship Marketing to Cosmopolitan Consumers”. Melvin Prince (Ed.), Consumer Cosmopolitanism in the Age of Globalization (s. 187-211). New York: Business Expert Press.

Melike Aktaş Yamanoğlu (2012). “Turkey”. Carl A. Zimring ve William L.Rathje (Ed.), Encyclopedia of Consumption and Waste, Vol II (s. 939-941). California: Sage Publications.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 

Melike Aktaş Yamanoğlu (2012). “CSR Initiatives of Private Sector Companies in Turkey: Main Approaches, Issues and Motivations”. iletişim: araştırmaları Dergisi, 2010/8(1), 95-110.

B. Pınar Özdemir ve Melike Aktaş Yamanoğlu (2010). “Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme”. AnkyraAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), DOI: 10.1501/sbeder_0000000018.

Melike Aktaş Yamanoğlu ve B. Pınar Özdemir (2010). “Örgütsel Etkinliğin Arttırılmasında Web Sitelerinin Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanımı”. Verimlilik Dergisi, 2010/3, 105-123.

B. Pınar Özdemir ve Melike Aktaş Yamanoğlu (2010). “Durumsal Kriz İletişimi Teorisinin Türk Eczacıları Birliği (TEB) Örnek Olayı Çerçevesinde İncelenmesi”. Selçuk İletişim Dergisi, 6(3), 123-136.

Melike Aktaş Yamanoğlu (2010). “Tüketim Toplumunda Genç ve Yoksul Olmak: Tüketim Toplumundan Dışlanma ve Dışlanma Sürecine Karşı Geliştirilen Stratejiler”. Kültür ve İletişim, 13(2), 41-80. 

Melike Aktaş Yamanoğlu (2010). “Kent Yoksulu Gençlerin Yaşam Koşulları ve Yoksulluğun Yeniden Üretimi”.iletişim: araştırmaları Dergisi, 2006/4(1), 9-48. 

Ulusal Kitaplarda Bölümler: 

Melike Aktaş Yamanoğlu (2013). “Yerine Göre Konuşmayı Bilmek: Kent Yoksulu Gençlerin Dil Kullanım Pratikleri ve Dilsel Stratejiler”. Demet Lüküslü ve Hakan Yücel (Ed.). Gençlik Halleri. 2000’li Yıllarda Türkiye’de Genç Olmak (s. 54-71). Efil Yayınları.

Melike Aktaş Yamanoğlu (2013). “Halkla İlişkiler Araştırmalarında Vaka İncelemesinin Kullanımı Üzerine”. Melike Aktaş Yamanoğlu ve B. Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkilerin Kazancı: Geçmiş Eğilimler Yeni Yönelimler (s. 187-197). Ankara: De Ki. 

B. Pınar Özdemir ve Melike Aktaş Yamanoğlu (2009). “Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Halkla İlişkiler: Türkiye’deki Akademik Çalışmalar Üzerine Niteliksel Bir İnceleme”. Fatih Keskin ve B. Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkiler Üzerine: Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri (s. 15-29). Ankara: Dipnot.

Ders Kitabında Bölümler:

Melike Aktaş Yamanoğlu (2011). “Hedef Kitlenin Tanımı ve Özellikleri”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 2. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

Melike Aktaş Yamanoğlu (2011). “Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Bireysel Faktörler”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 10. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

Melike Aktaş Yamanoğlu (2011). “Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Grupsal Faktörler”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 11. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

Melike Aktaş Yamanoğlu (2011) “Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Toplumsal Faktörler”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 12. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

Melike Aktaş Yamanoğlu (2011) “Satın Alma ve Satış Tutundurma”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 13. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

Çeviriler:

Peter Hartley (2010). Kişilerarası İletişim. Çev.: Ülkü Doğanay, Melike Aktaş Yamanoğlu, B. Pınar Özdemir, İnan Özdemir, Halise Karaaslan Şanlı, Burcu Şimşek. Ankara: İmge.

Oyvind Ihlen (2009) “Bourdieu’yü Temel Almak: Halkla İlişkilerin Sosyolojik Kavranışı”. Çev.: Melike Aktaş Yamanoğlu. Fatih Keskin ve B. Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkiler Üzerine: Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri (s. 225-237). Ankara: Dipnot

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

Melike Aktaş Yamanoğlu (2010). “Halkla İlişkiler Alanında Güncel Araştırma Eğilimleri”. Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 2 (s. 277-282). Antalya: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.

Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler:

B. Pınar Özdemir, Melike Aktaş Yamanoğlu ve G. Senem Gençtürk Hızal (2012). “History of Public Relations in Turkey Narrated by the Pioneers: The Early Years”. European Public Relations Education and Research Association, Euprera Congress 2012, 20-22 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye.

Melike Aktaş Yamanoğlu ve Eser Köker (2010). “Choosing Right Word For The Right Occasion: Language Practices of Poor Youth in Turkey”.  Association for Cultural Studies, 8th Crossroads in Cultural Studies Conference, 17-21 Haziran 2010, Hong Kong.

Melike Aktaş Yamanoğlu (2009). “Understanding Poverty From Poor Young People’s Experiences”: Thinking Over the Reproduction Processes of Poverty in Turkey”. 9th European Sociological Association Conference, Youth and Generation Research Network, 2-5 Eylül 2009, Lizbon, Portekiz.

Melike Aktaş Yamanoğlu (2009) “Included or Excluded? Poor Youth Consumer’s Account on Living in a Consumer Society”. 9th European Sociological Association Conference, Sociology of Consumption Research Network, 2-5 Eylül 2009, Lizbon, Portekiz.

Melike Aktaş Yamanoğlu (2009). “Halkla İlişkilerde Güncel Araştırma Eğilimleri”. International Symposium on Public Relations. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Lefkoşa, KKTC.

Melike Aktaş ve B. Pınar Özdemir (2004). “The Globalization Impact on Islamic Poplular Culture in Turkey”. 6thInterdisciplinary International Graduate Conference- Border and Crossings: Media, Culture and Economy, 5-7 Kasım 2004, University of Erlangen, Nuremberg, Almanya.

Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler:

Melike Aktaş Yamanoğlu (2015). 'Tüketim Kültürü ve Medya'. İletişim Tüketici ve Çevre Sempozyumu, 23 Mart 2015 Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM, Ankara, Tükiye. 

Pınar Uçak, B. Pınar Özdemir ve Melike Aktaş (2005). “1975’ten Günümüze Halkla İlişkiler Alanındaki Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”. İletişim Araştırmaları Sempozyumu, 20-21 Ekim 2005, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Melike Aktaş (2003). “Tüketim Kültürü ve Reklamın Dili”. Dil ve Dilimiz Türkçe Sempozyumu, 13-14 Kasım 2003, TÖMER, Ankara, Türkiye.

Poster Bildiri Sunumu:

Melike Aktaş Yamanoğlu, B. Pınar Özdemir ve İlksen S. Dinçtürk (2010). “Ulusal ve Yerel Basında Kadın Sığınma Evlerinin Temsili”. Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,  Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu desteği ile yürütülen “Kadın Sığınmaevleri Projesi” kapsamında gerçekleştirilen poster sunumu, 25-29 Ocak 2010, A.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye.

Atölye Çalışmaları: 

Melike Aktaş Yamanoğlu (2010). Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi, Kadın Sığınma Evleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Halkla İlişkiler Atölye Çalışması’nda sorumlu atölye yürütücülüğü, 25-29 Ocak 2010, A.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye.

Melike Aktaş (2007). Engendering Economic Policies in a Globalizing World: A Closer Look at International Financial Institutions, 28 Temmuz- 3 Ağustos 2007, Heinrich Böll Foundation, Washington DC, ABD.

Melike Aktaş (2006). Consumption Emerging Themes, New Approaches, Young Researchers’ Workshop, 7-8 Aralık 2006, Cultures of Consumption Research Programme, Birkbeck College, London, İngiltere.

Radyo Programına Katılım:

TRT Ankara Radyosu’nda 5 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan “Tüketim Toplumu ve Genç Tüketiciler” konuluŞehrin Nabzı adlı programda konuk konuşmacı.


.
Sayfamızı Paylaşın: