B.Pınar Özdemir

B. Pınar Özdemir Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğretim üyesidir. Yüksek lisansını 2001 ve doktorasını 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış çeşitli makaleleri ve  kitap bölümleri bulunmaktadır. Melike Aktaş Yamanoğlu ve Senem Gençtürk Hızal ile birlikte kaleme aldığı Türkiye’de Halkla İlişkiler Tarihi: Kurumsallaşma Yılları 1960-1980başlıklı çalışması ve Melike Aktaş Yamanoğlu ile birlikte derlediği Halkla İlişkilerin Kazancı adlı Metin Kazancı armağan kitabı  2012 senesinde De Ki Yayınları tarafından yayınlanmıştır.  Çalışmaları özellikle halkla ilişkiler tarihi, diyalojik iletişim ve dijital halkla ilişkiler konularında yoğunlaşmaktadır.


.
Sayfamızı Paylaşın: