Ali Karadoğan

Ali Karadoğan

Ali Karadoğan

Ali Karadoğan

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde lisans eğitiminden sonra , yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda Şerif Gören Sineması başlıklı tez çalışması ile tamamladı. Modernizmin İzini Sürmek: Türkiye’de Sanat Sinemasının Gelişimi (1896-2000) adlı tez çalışmasıyla 2014’te doktora derecesi aldı. İlgi alanları arasında Türkiye sineması, film kuramı, anlatı teorisi, estetik ve edebiyat gibi konular vardır.

 

  • 2003 Bir Sinemanın ve Sinemacını Serüveni: Halit Refiğ. Ankara: DKİV. (Der. ve Yay. Haz.)

  • 2005 Film Çeviriyorum Abi: Şerif Gören Sineması’nda Öykü, Söylem ve Tematik Yapı. Ankara: Phoenix.

  • 2005 Bir Yüzün İki Hali: Tarık Akan. Ankara: DKİV. (Der. ve Yay. Haz.)

  • 2005 Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine. İstanbul: Metis. (Nilgün Abisel, Semire Ruken Öztürk, Nejat Ulusay, Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğlları ile birlikte).

  • 2007 Yoksul: Zeki Ökten. Ankara: Dipnot. (Der.)

  • 2008 Sinemada Son Adam: Makinist-Ankara Sinemaları Tarihi. Ankara: DKİV. (Burçak Evren’le Birlikte).

  • 2010 Sanat Sineması Üzerine: Yaklaşımlar ve Tartışmalar, Ankara: De Ki (Editör).


.




Sayfamızı Paylaşın: