"Ali_Karadoğan" etiketli sayfalar

Görünen gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.

"Ali_Karadoğan" etiketli sayfalar

Auteur Kuram ve Sanat Sineması
Auteur Kuram ve Sanat Sineması 150,00-TL

Kitapta yer alan metinlerdeki tartışmalar öncelikle bize Türkiye sinemasında “sanat filmi” olarak adlandırılan filmlere

Türk Sineması Hakkında Raporlar
Türk Sineması Hakkında Raporlar 120 TL

Bu kitap, özellikle Türkiye’de sinemanın sorunlarını dile getiren ve buna çözüm yolları öneren

Modernist Estetik
Modernist Estetik 130 TL

Bu kitap, sinema tarihinin hep popüler filmler üzerinden yazan eğilimlerin aksine, dışarıda kalanı, dışlananı, az olanı,

Senaryo ve Anlatı
Senaryo ve Anlatı TL

Bu kitapta bu yol ve yöntemlerin kısa bir özetini ve bu yöntemlerin temel kavramlarının açıklamalarını

Ali Karadoğan
Ali Karadoğan Hakkında

Ali