"Ali Karadoğan" etiketli sayfalar

Görünen gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.

"Ali Karadoğan" etiketli sayfalar

Auteur Kuram ve Sanat Sineması
Auteur Kuram ve Sanat Sineması

Kitapta yer alan metinlerdeki tartışmalar öncelikle bize Türkiye sinemasında “sanat filmi” olarak adlandırılan filmlere ve

Türk Sineması Hakkında Raporlar
Türk Sineması Hakkında Raporlar 35 TL

Bu kitap, özellikle Türkiye’de sinemanın sorunlarını dile getiren ve buna çözüm yolları öneren

Modernist Estetik
Modernist Estetik 35 TL

Bu kitap, sinema tarihinin hep popüler filmler üzerinden yazan eğilimlerin aksine, dışarıda kalanı, dışlananı, az olanı,

Senaryo ve Anlatı
Senaryo ve Anlatı 17,50 TL

Bu kitapta bu yol ve yöntemlerin kısa bir özetini ve bu yöntemlerin temel kavramlarının açıklamalarını

Sanat Sineması Üzerine
Sanat Sineması Üzerine 20 TL

Yaklaşımlar ve Tartışmalar   Etiket Fiyatı: 20,00

Ali Karadoğan
Ali Karadoğan Hakkında

Ali